مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ناصر
نام خانوادگی:کریمی بیرانوند
شهرت:کریمی
نخصص ها:فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

اینجانب در 20 فروردین 1360 در شهرستان خرم آباد در یک خانواده مذهبی  بدنیا آمدم .
دوران بتدایی ومتوسطه را در شهرستان سپری کرده ودر سال 78 وارد حوزه علمیه مشهد شدم
ودروس حوزوی را شروع کرده وبعد از گذراندن دروس مقدمات به شهرستان دزفول هجرت کرده ونزد اساتید بزرگواردروس را سپری کرده وبرای دروس سطح عالی وخارج عازم قم شدم.
1. استاد دروس فقه واصول مرحوم آیت الله آقامیری دزفولی (ره)
2. استاد رسائل ومکاسب حضرت آیت الله حسنی گرگانی (مدظله العالی)
3. اساتید درس خارج حضرات آیات وحید خراسانی وسبحانی ومکارم شیرازی
4. ودرس اخلاق نیز از محضر استاد عزیز وبزرگوار حضرت آیت الله شیخ هادی قدس (مدظله العالی) از شاگردان حضرت آیت الله بهجت (ره) تلمذ نمودم.